Viktig information om ombyggnation av korsningen Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan

Publicerad 27 mars, 2019 | Okategoriserade

Arbetet startar den 1 april och beräknas att pågå fram till semestern.
Framkomligheten på Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan kommer att påverkas. Hela korsningen kommer att stängas av för trafik och genomfartstrafik leds om. På grund av detta kommer infarten till era bostäder ändras. Informationen kommer delas ut till berörda hyresgäster. Falköpings Kommuns mål med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten.