Våra nya fordon

Publicerad 28 augusti, 2019 | Okategoriserade

Sedan 2018 års inköp av nya fordon drivs de flesta av Hyresbostäders arbetsfordon med biogas. Biogas är till skillnad från naturgas en förnyelsebar energikälla som här i Falköping utvinns från matavfall och avloppsslam. Biogasbilarna är ett steg i rätt riktning mot att bli fossilfria, ett annat steg är att vi försöker använda cykel så mycket som möjligt.