Rökförbud

Publicerad 1 juli, 2019 | Okategoriserade

Från och med den 1 juli är det enligt svensk lag inte längre tillåtet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Förbudet omfattar all form av rökning, dvs både rökning av tobak, vattenpipa, örtprodukter, e-cigaretter och rökning av andra ämnen än tobak.

Syftet är att minska tobaksrelaterade sjukdomar, minska den sociala exponeringen för rökning och öka tillgängligheten till allmänna platser.

Vi kommer sätta upp skyltar i våra bostadsområden.