Takbyte pågår

Publicerad 6 februari, 2020 | Okategoriserade

Just nu byter vi tak på Grönelundsgatan 5.
I samband med detta kommer vi även göra vissa energibesparande åtgärder. Vi kommer bland annat vindsisolera fastigheten.
På detta vis kommer vi skapa ett bättre inomhusklimat, men även göra en bra energibesparing.
Genom våra energisparåtgärder, så gör vi vad vi kan för bidra till att klara energimålen.
Tänk på att även du som hyresgäst bidrar genom att exempelvis duscha kortare eller källsortera.