Ombyggnation av värmesystemet

Publicerad 6 september, 2019 | Okategoriserade

Under hösten kommer vi installera nya värmecentraler på Bergsliden i samarbete med Falbygdens Energi.
Vi kommer då byta ut värmerör som går i marken mellan husen. Vi kommer även byta rör och pumpar i källaren.
Detta är ett stort arbetet som kommer pågå i cirka 2 veckor.

Arbetet påbörjas vecka 35 och arbetstiden kommer vara mellan kl. 6.30-18.00.
Under vissa perioder kommer det bli störningar i varmvattnet. För berörda kommer mer information delas ut inom några veckor.
Är du berörd av detta och har fler frågor kontakta Mikael Andersson 0515- 88 75 83 eller Rikard Andersson 0515-88 75 56.