Miljödiplom

Publicerad 4 mars, 2020 | Okategoriserade

Vi är glada och stolta över att igår fått motta Falbygdens Naturskyddsförenings miljödiplom 2019.

Deras motivering lyder:
Att skapa boendemiljöer där människa och miljö står i centrum är av stor vikt. 
Vinnaren av årets miljödiplom har visat att åtgärder i både nya och äldre fastigheter bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald. 
En hållbar stadsutveckling är beroende av att det finns föredömen att lära av.
Årets pristagare visar på vikten av att tänka långsiktigt och hållbart.

Det är väldigt roligt att få denna utmärkelsen som visar att vårt arbete ger resultat.
Detta ger oss ytterligare drivkraft att fortsätta vårt miljöarbete.