Hyresbostäder anlägger ängsmark!

Publicerad 25 juni, 2019 | Okategoriserade

Bin och humlor är på många håll på väg att försvinna, och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro.
Gifter, sjukdomar och ett förändrat landskap hotar alla våra bin: de tama honungsbina, de vilda humlorna och de solitära bina. Både antalet arter och antalet individer blir allt färre även globalt.
Den här minskningen har redan börjat ge stora konsekvenser. Alla bin har en större uppgift, nära en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av dessa insekter. Bristen på bin har redan gjort att man i Kina måste pollinera för hand. I USA får man transportera bin i lastbil och släppa ut på platser där de dött ut.

Hyresbostäder har anlagt ca hundra kvadratmeter ängsmark på kv. Vagnmakaren. Vi har anlagt den för att gynna vilda blommor och örter som ska hjälpa bin och andra pollinerare att överleva.
Dessutom är det ett steg på vägen mot fossiloberoende då vi minskar på användandet av gräsklippare.