Industrihus Floby

Industrihus Floby

Fastighets AB Mösseberg är ägare till industrihus på Domkraften 7 i Floby.
Fastigheten innehåller till största delen lagerlokaler åt Volvo men också en brandstation åt Räddningstjänsten i Falköping.

Lokalen är på drygt 8619 kvm. Till fastigheten hör också en större parkering och angöringsyta.

I dagsläget är lokalen uthyrd.