GreenLog

GreenLog

GreenLog är en omlastningscentral med lager där transporter på lastbil, tåg och containrar möts.

Det unika och mest värdeskapande för logistikflödena är tågomlastningshallen, cirka 200 meter lång, där ett tågset på nio vagnar kan köras in och lastas och lossas väderskyddat. I tågomlastningshallen möter lastbilar samt truckhantering mellan tåg, lastbil och lager upp på tåget.

Fastighets AB Mösseberg äger anläggning GreenLog men verksamheten drivs av TBN Sweden – http://www.tbnsweden.se/

Snabbfakta

Det unika och mest värdeskapande för logistikflödena är tågomlastningshallen, cirka 200 meter lång, där ett tågset på nio vagnar kan köras in och lastas och lossas väderskyddat. I tågomlastningshallen möter lastbilar samt truckhantering mellan tåg, lastbil och lager upp på tåget.