Några nyttiga länkar

Om oss

Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs av Falköpings Kommun.
Bolaget äger och förvaltar industrifastigheter i Falköping och Floby med totalt 33 290 kvm lokalyta.

I början av 2018 färdigställdes Greenlog en lager- och omlastningscentral utmed västra stambanan.
GreenLog är en ”öppen logistikplats” där företag kan nyttja möjligheten att få gods lastat från lastbil till tåg eller tvärtom.