Falköpings företagshotell

Bilder från Falköpings företagshotell:

Falköpings företagshotellFalköpings företagshotellFalköpings företagshotellFalköpings företagshotellFalköpings företagshotell

Falköpings företagshotell

Falköpings Företagshotell erbjuder lokaler i konsumenttäta, expansiva Ållebergsområdet.

Läget vid Ållebergsområdet i utkanten av Falköping är praktiskt för varutransporter och logistik och närheten till konsumenttäta Ållebergs Center goda varuförsäljningsmöjligheter, varför konceptet lämpar sig speciellt bra för tjänsteföretag med eller utan viss varuförsäljning samt vissa typer av industriföretag.

Lokalerna är i grundkonceptet sektionsuppdelat för fyra hyresgäster där varje hyresgäst disponerar 275 kvm lokalyta vardera. Samtidigt kan lokalerna omdisponeras om efter hyresgästens speciella behov och två eller flera sektioner kan slås samman. Var och en av de fyra sektionerna har egen entré samt post och interiört kan lokalerna inredas efter egna önskemål. Exteriört finns en väl tilltagen parkeringsyta. I lokalerna finns möjlighet till bredbandsuppkoppling.